Tečaj programske opreme LaTeX

V mesecu decembru smo na društvu Strojnik.si v sodelovanju s Študentsko organizacijo Fakultete za strojništvo UL izvedli brezplačni tridnevni tečaj programske opreme LaTeX. Tečaj je za nas pripravila Akademija Strojnik.si, vodila pa ga je diplomirana matematičarka Klara Golob, danes študentka druge stopnje študija robotike na Fakulteti za elektrotehniko UL. Glavni namen organizacije tečaja programa LaTeX-a je bil spoznati člane društva, predvsem pa splošno študentsko populacijo z novimi programskimi možnostmi za pripravo in urejanje besedil, predvsem uradnih in strokovnih dokumentov, ki morajo imeti predpisano obliko. Zaradi svojstvenega načina zapisa besedila v program velja LaTeX za enega od bolj kompliciranih, kar pa ni nujno res, če se s programom vsaj bežno srečamo in osvojimo enostavne osnove. Tako je bila tudi zastavljena naša ideja poteka tečaja in ta se je po izvedbi tudi izkazala za pravilno, saj so bili odzivi udeležencev odlični.

Da bi znanje podali na najboljši možni način in da bi bili termini časovno ugodni čim večim potencialnim udeležencem, smo ga razdelili na tri individualna predavanja, ki so potekala v petek, soboto in nedeljo, od 11. 12. 2020 do 13. 12. 2020, vsi trije termini pa so bili v popoldanskih urah. Rdeča nit tečaja se je vila okrog vnaprej predpripravljenega besedila, ki je bil po obliki močno podoben predpisani obliki večine diplomskih del, ki jih morajo spisati študentje, da uspešno zaključijo študij na prvih stopnjah programov različnih fakultet Univerze v Ljubljani. Seveda je bilo naše besedilo povsem drugačno od povprečnega diplomskega dela, saj je bila želja znanje predati na zabaven, zanimiv in predvsem drugačen način kot so tega študentje običajno vajeni – slednje pa je tudi glavni moto Akademije Strojnik.si. Tako je naše besedilo vsebovalo sklope nalog, v katerih so se skrivale uganke, zabavne slike in šale, vse pa je bilo potrebno urediti v zahtevano končno obliko, skupaj z vsemi bistvenimi deli oblikovanja, ki bi ga našli tudi v diplomskih delih. 

Na prvem predavanju smo udeležence spoznali z osnovnimi funkcijami, ki jih ponuja programska oprema LaTeX ter se podučili o pravilnem načinu zapisa besedila v program, da bo le ta na koncu prikazal željeno v ustrezni obliki. Oblikovali smo naslovno stran in druge začetne strani našega ‘’diplomskega dela’’ ter se lotili prvih nalog, ki smo jih uspešno opravljali eno za drugo, točno po začrtanem planu izvedbe tečaja. Na drugem, sobotnem predavanju, smo se spoznali z zahtevnejšimi funkcijami oblikovanja in uspešno osvojili najtežji del ter tako oblikovali glavnino besedila. Na tretjem in tudi zadnjem nedeljskem predavanju pa uspešno zaključili zastavljeno nalogo in ustvarili dokument, ki je udeležencem podal odlično predstavo o najpomembnejših funkcijah, ki jih morajo poznati, hkrati pa služi za dobro osnovo iz katere lahko vsak nadaljuje tudi na težje primere oblikovanja besedil s pomočjo LaTeX-a ali pa se kar direktno loti svojega diplomskega dela ali znanstvenega članka.

Po končanem tečaju je večina udeležencev izpolnila anketo o zadovoljstvu, ki je pokazala odlične odzive. Spodbuda nam, organizatorjem, pa je tudi velik interes za takšne vrste izobraževanj, saj je bil tečaj LaTeX-a naš rekordno hitro zapolnjeni dogodek – maksimalno število udeležencev je bilo 50, prosta mesta pa so se od odprtja prijav zapolnila v pičlih štirih urah. Z velikim zadovoljstvom tako na strani organizacijske ekipe kot tudi udeležencev tečaja je bil dogodek uspešno zaključen, zagotovo pa bomo v prihodnosti večkrat pripravili podobna brezplačna izobraževanja in še naprej izvajali naše poslanstvo in skrbeli za širjenje znanja med mladimi na zabaven in inovativen način.