Priprave na izpitno obdobje: Matematika 1 in Matematika 3

V mesecu januarju smo na društvu Strojnik.si v sodelovanju s Študentsko organizacijo Fakultete za strojništvo UL izvedli petdnevne priprave na izpitno obdobje za predmeta Matematika 1 in Matematika 3. Tečaj je za nas pripravila Akademija Strojnik.si, vodila pa ga je diplomirana matematičarka Klara Golob, danes študentka druge stopnje študija robotike na Fakulteti za elektrotehniko UL. Matematika je predmet, ki velikokrat študentom in učencem povzroča največ težav, saj učenje matematike ne predstavlja le pridobivanja znanj, ki jih kasneje v življenju potrebujemo, ampak tudi pridobivanje veščin in spretnosti, s katerimi se lahko hitro naučimo novih znanj, ki so potrebne za uspešno delo. Matematika je univerzalni ter logični jezik narave in je v svojem bistvu preprosta in lepa. 

Da bi znanje matematike na najboljši možni način podali študentom in jih hkrati dobro pripravili na izpit, smo priprave razdelili na pet terminov. Potekale so en teden pred izpitom Matematike 1 in Matematike 3, od 29. 1. 2021 do 2. 2. 2021. Vsi termini so bili v popoldanskih urah po dve šolski uri oziroma eno uro in pol. Celoten tečaj je obsegal 10 šolskih ur in je bil cenovno zelo ugoden, saj je znašač le 25 EUR na udeleženca. Zaradi razmer z novim koronavirusom so priprave potekale preko aplikacije Zoom. Predavateljica je naloge reševala na računalniško tablico, da so lahko udeleženci lepo sledili rešitvam nalog. V posamezni skupini je bilo med 10 in 20 študentov, ki so s predavateljico aktivno sodelovali in ji pomagali reševati naloge. Takšen način so udeleženci še posebej pohvalili, saj se je hitrost in količina razlage prilagodila njim. Po vsakem terminu tečaja so udeleženci prejeli tudi primerne naloge, ki so jih samostojno rešili doma in s tem ponovili snov, ki so jo predelali na tečaju. Te naloge so naslednji dan skupaj preverili in ponovili oziroma dodatno razložili stvari, ki niso bile dovolj jasne. 

Na tečaju so udeleženci spoznali vso snov, ki so jo potrebovali za izpit iz matematike. Vsak termin je bil posvečen enemu poglavju. Pri Matematiki 1 so študentje spoznali absolutno vrednost realnih števil, kompleksna števila, vektorji, premice in ravnine v prostoru, zaporedja, funkcije, limite, zveznost in odvod funkcije. Pri Matematiki 3 pa so obravnavali funkcije več spremenljivk, parcialne odvode, lokalne in vezane ekstreme, Taylorjevo formulo, izrek o implicitno funkciji, večkratne integrale, osnove diferencialne geometrije in osnove vektorske analize. 

Ob koncu tečaja so imeli študentje možnost ponoviti snov in naloge, ki jih tekom tečaja niso dobro razumeli. Poleg tega pa so nekateri ostali v kontaktu s predavateljico še po koncu tečaja, če med učenjem česa niso znali. Predavateljica jim je individualno pomagala pri reševanju nalog in z njimi komunicirala preko elektronskih sporočil. Po končanem tečaju je večina udeležencev izpolnila anketo o zadovoljstvu, ki je pokazala odlične odzive. S tečajem in celotno razlago snovi so bili zelo zadovoljni. Pohvalili so organizacijo tečaja, tehnično izvedbo in termine tečaja, zraven pa dodali le, da bi vsak dan pred tečajem dobili opomnik, da na tečaj ne pozabijo. Z velikim zadovoljstvom tako na strani organizacijske ekipe kot tudi udeležencev tečaja je bil dogodek uspešno zaključen, zagotovo pa bomo v prihodnosti večkrat pripravili podobna brezplačna izobraževanja in še naprej izvajali naše poslanstvo ter skrbeli za širjenje znanja med mladimi na zabaven in inovativen način.