Kratek pregled predmetov ter glavnih značilnosti

1. Tehniška matematika 1 (6 ECTS) -Splošna matematika, uvod v zahtevnejšo matematiko -Snov zajema poglavja o številih, množice, vektorje, polinome, odvode, funkcije itd. -Predmet je relativno lahek -Obvezne vaje -Priporoča se obiskovanje vaj ter opravljanje domačih nalog, ki se ocenjujejo … Preberi več