4.SKLOP

  • 6-osno rezkanje z robotom
    • Tečaj rezkanja z robotom KUKA s programsko opremo SprutCAM
    • Post procesiranje, izdelava izbranega modela na robotu KUKA KR-150


4.SKLOP KUKA