2.SKLOP

  • 3 osno rezkanje:
    • Nadaljevani tečaj 3 osno rezkanje s programsko opremo SolidWorks/CAMWorks
    • Predstavitev CAMWorksa tehnološke podatkovne baze
    • Izdelava tehnološke baze
    • Vaje na področju 3 osnega rezkanja, POST- procesiranje, ter praktično izvajanje izdelava izbranega modela na CNC stroju EMCO Mill 105

2.SKLOP

PO OPRAVLJENIH 1. in 2. SKLOPA IMAJO UDELEŽENCI MOŽNOST OPRAVLJANJA PISANJA CERTIFIKATA (CERTIFIED Gold Product SOLIDWORKS)

LOGO CERTIFIKAT