Pri podjetju General Electric so pred kratkim predstavili novo visoko energijsko plinsko-parno turbino, ki deluje s pomočjo ogljikovega dioksida. Zagotavljajo, da ima dovolj moči za oskrbovanje približno 10.000 povprečnih gospodinjstev. Prednost turbine je da je tako majhna, da bi jo lahko s seboj nosili v naročju.

Ključ je v superkritičnem ogljikovem dioksidu, torej ogljiku na visokih temperaturah in visokem tlaku. Le ta ne doživi faznih sprememb pri oddajanju energije ampak doživi velike spremembe v gostoti na zelo majhnem razponu temperature in tlakov, kar omogoča odvzemanje velikih količin energije pri relativno majhni velikosti. Dodatna prednost pred obstoječimi parnimi turbinami je ta, da jo lahko zaženemo do nazivne moči v le nekaj minutah, v primerjavi s parnimi turbinami, ki za to potrebujejo pol ure ali več in so zelo primerna za obdobja z večjo potrebo po energiji. Pri GE še dobro niso zaključili projekta in že napredno razmišljajo za novimi inovacijami naproti. Pojavila se je ideja bi lahko toploto, proizvedeno s sončno, nuklearno ali premogovno tehnologijo shranili kot staljeno sol, ki bi nato poganjala process turbine na CO2.

parna turbina

Več o ogljikovem dioksidu ter parnih turbinah lahko preberete: http://www.netl.doe.gov/research/coal/energy-systems/turbines/supercritical-co2-power-cycles

Avtor: Mitja Kuštra